Regulamin platformy Aronhome – zdrowie

Cieszymy się, że zainteresowała Cię nasza Platforma. W Regulaminie znajdziesz informacje jak możesz zarejestrować się na Platformie, uzyskać dostęp do Materiałów, jakie są Twoje prawa związane z korzystaniem z Platformy oraz jak przetwarzamy Twoje dane. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego jak to robimy i nie widzisz odpowiedzi w Regulaminie napisz do nas na pomoc@aronhome.pl

Do zobaczenia!

Aron i Zespół

Regulamin świadczenia usług dla pacjentów

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.) Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług za pośrednictwem:

  • Sklepu internetowego, wydzielonej części serwisu internetowego udostępnionego pod adresem www.aronhome.pl (zwanej dalej Serwisem),
  • przez Andrzej Ciewiertnia o numerze NIP 8831342204 prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem Stary Wielisław 89, 57-313 Stary Wielisław (współpracującego z serwisem www.aronhome.pl).

1.2. Użytkownikiem Serwisu, zwanym dalej Użytkownikiem, jest osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.3. Informacje o Właścicielu Serwisu.
Firma: Andrzej Ciewiertnia Gabinet Akupresury Masażu Aikido, laido, Obozy, Kursy
Adres siedziby: Stary Wielisław 89, 57-313 Stary Wielisław, Polska
NIP 8831342204, REGON 890609482.
Adres e-mail: zdrowie@aronhome.pl

2. Korzystanie z systemu

2.1 Korzystanie z Serwisu jest odpłatne.

2.2 W celu korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane przez Właściciela Serwisu dane osobowe.

2.3 Etapy korzystania z Serwisu:

  • Dodanie wybranej usługi do koszyka;
  • Wyrażanie zgód niezbędnych do realizacji usługi i zakupu online;
  • Opłacenie zamówienia;
  • Po poprawnej weryfikacji płatności na podany adres mailowy zostaje wysłany link do platformy społecznościowej aronhome.pl i do kursu obsługi urządzenia na stronie kursy.aronhome.pl
  • Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do wypełnienia formularza i wysłania próbki włosów i paznokcia na adres: Właściciel Serwisu Stary Wielisław 89, 57-313 Stary Wielisław lub paczkomat ……
  • Właściciel Serwisu informuje Użytkownika mailowo o otrzymanej próbce i przewidywanym terminie realizacji usługi.

3. Realizacja usług.

3.1 Właściciel Serwisu wykonuje badania próbek dostarczonych przez Pacjenta.

3.2 Właściciel Serwisu zapewnia instruktaż w zakresie prawidłowego pobierania próbek do badań.

3.3 Pełna informacja o usługach znajduję się na stronie internetowej Właściciel Serwisu www.aronhome.pl.

3.4 Na życzenie klienta pracownicy udzielają takiej informacji emailowo pod adresem zdrowie@aronhome.pl.

3.5 Badania realizowane są w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Właściciela Serwisu wypełnionej ankiety, próbki włosów, paznokcia.

3.6 Właściciel Serwisu informuje pacjentów mailowo o otrzymanej próbce i przewidywanym terminie realizacji jeżeli pacjent:

  • uzupełnił w ankiecie (imię, nazwisko, wiek, wagę, wzrost, adres wysyłki i/lub mailowy
  • przesłał próbkę zgodną z wymaganiami.

3.7 W przypadku braku możliwości wykonania zleconych badań ze względu na nadmierne obciążenie pracą, tymczasową niezdolność czy też brak możliwości technicznych, Klient informowany jest o potencjalnym terminie, w którym jego zlecenie będzie zrealizowane.

3.8 Wszystkie rozbieżności między wymaganiami podanymi zamówieniu są wyjaśniane przed rozpoczęciem prac.

3.9 Podwykonawstwo badań nie jest praktyką Właściciela Serwisu.

3.10 Wszelkie zlecone przez Klienta i zaakceptowane przez Kierownika Laboratorium, badania wykonywane są przez personel laboratorium przy użyciu wyposażenia stanowiącego własność Właściciela Serwisu.

3.11 Przed przyjęciem zlecenia Właściciel Serwisu zawsze sprawdza czy ma niezbędne zasoby materialne i personalne do realizacji rozpatrywanych badań.

3.12 Zapisy z przeglądu wymagań dotyczących wyrobu wpisywane są do historii badania w Intranecie. Dowodem na przeprowadzenie przeglądu wymagań dotyczących wyrobu jest zarejestrowanie badania w Intranecie.

3.13 Właściciel Serwisu prowadzi dokumentację dotyczącą określania poszczególnych cech charakterystycznych stosowanych metod badawczych.

3.14 Zakres badań wykonywanych przez Właściciela Serwisu dostępna jest w zakładce Usługi.

4. Dostarczenie usług

4.1 Właściciel Serwisu posiada kompletne wyposażenie administracyjne oraz pomiarowo-badawcze, niezbędne do prawidłowego przeprowadzania procesów z zakresu swojej działalności.

4.2 Wyposażenie i jego oprogramowanie używane do wykonywania procesów zapewnia wymaganą dokładność oraz spełnia wymagania zawarte w specyfikacjach dotyczących procesów.

4.3 Opis badania stanowi know-how Właściciela Serwisu, a jego poszczególne elementy zawiera opis punkt 4 niniejszego Regulaminu oraz aronhome.pl/regulamin

4.4 Zalecone w wyniku suplementy diety podawane są w nazwach systematycznych. Są one ogólnodostępne i bez trudu można się w nie zaopatrzyć w aptece, sklepach zielarskich czy w internecie. Właściciel Serwisu nie podaje nazw handlowych wskazanych preparatów, a tym samym nie promuje żadnej firmy dystrybuującej suplementy diety. Proponuje jednak zaopatrzenie się w preparaty naturalnego pochodzenia. Pacjent kupuje preparaty na własną odpowiedzialność, weryfikując ich składy u lekarza lub farmaceuty.

4.5 Zalecona w wyniku dieta jest dietą optymalną dla typu metabolicznego i potrzeb organizmu pacjenta. Zadaniem tej diety jest wskazanie kierunku żywienia, jaki należy przyjąć, w celu osiągnięcia najlepszych efektów oraz wsparcia programu suplementacyjnego. W zaleconej diecie zostaną wyeliminowane wskazane przez Pacjenta nietolerancje pokarmowe (alergeny), jeżeli w trakcie zakupu wybierze odpowiednią dla siebie ilość na karcie produktu (w zakładce sklep) po czym uzupełni je w ankiecie.

5. Zmiany Regulaminu

5.1 Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

5.2 Informacje o zmianie Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi poprzez wiadomość w Serwisie. O oczekującej wiadomości Użytkownik zostaje poinformowany na adres e-mail.

5.3 Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy. Prosimy o wysłanie na podany adres e-mail)

.

Adresat:

Aronhome ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

adres e-mail: kontakt@aronhome.pl

Ja, …………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy.

Data aktywacji Konta:

Imię i nazwisko Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Adres korespondencyjny Użytkownika:

Podpis Użytkownika:

Data: